20150125

Zerealak, prehistoriako lehelengo laboriak

Irudixa: Peggy Greb
Zerealak gizakixan elikadurian oiñarrixa izan dira millaka urtetik hona, eta hala dira gaur egunian be. Urtia bere ereite eta uztian arabera antolatu zeben gure arbasuak, eta uzta horrek erabagiko zeban urtia ona edo txarra izango zan. Zereala dirutzat erabilli izan zan gizaldi eta gizaldixetan: errentak edo hamarrenak pagatzeko, aberatsen ondasuna neurtzeko... 
 
Idazki hau Ogixari Gorazarre izenekuan bigarrengo partetzat hartu leike. Hau zatixau idazteko, Lydia Zapata Peñan artikulu baten oiñarrittu naiz, Aunia aldizkarixan 20º alian argitaratutakua.
  

20150119

Umiakin egitteko moduko ariketakIrudixa: abcdelbebe

Esakera jatorrak diñuan modura “A cada cual, Pascual”, eta beraz ezin iñori nere buruan neurriko soluziñorik emon. Halan be, osasunan autogestiñuan helburuetako bat horixe berori danez (norbere neurriko soluziñuak topatzia), neure kaso klinikua azaltziak bakotxak bere ikasgaixak etaratzeko balixoko dabelakuan nago. Horra beraz.

Lanbide estatikua dakat nik; pazientiak tratatzerakuan kamilla inguruan dantza asko egitten badogu be, ezin dogu esan fisioterapeutian biharrak gorputzan mobimendu-premiñak asetzen dittuanik. Esperientziak diñosku metro gitxiko eremuan eten barik ibiltziak (dendarixan kasua) eta lanpostuan geldirik egotiak (torneruana) antzeko eragiña dakala osasunian, partikularki bizkarreko muskuluen kargan eta hanketako zirkulaziñuan. Eragin txarra, jakiña.

20150114

Umiak eskolan laga ta geroko ordua

"Eta goizero, 9:00ak inguruan, kafe hartzaileen exerzitua zabaltzen da kaleetan zehar..."

20150111

Oreka heriotza da


Gure kontsultara datozen pertsona askoren kezka “oreka aurkitzea” da: bizkarra ez zuzenegi, ez konkortuegi; muskuluak ez gogorregi, ez bigunegi; gorputzaren simetria perfektua... Egoera hori aurkitu nahi eta ezinak, batzuetan, antsietatea sortzen du, askotan osagileok elikatuta: arazoa ulertu nahian muskulu, faszia edo energia desorekak aipatzen ditugu, pazientearengan txarto egotearen pertzepzioa areagotuz. Osasuna irudikatzeko erabiltzen dugun ereduak ere ez du laguntzen: naturan meditazio lasaian ari diren pertsona irribarretsuak agertzen zaizkigu etengabe komunikabideetan. Eguneroko bizitzako gorabeherekin zerikusi gutxi duen egoera, alajaina!
Gure gizartean osasuna irudikatzen duen eredu faltsua. Irudia: desdeoceanomar

Blog honen artikuluak emailez jasotzeko